Co-incidentie, samenvallen, toevallen...  Het is synchroniteit van gebeurtenissen.

Toeval staat voor ongepland, geen controle, verrassing. En daar houden wij van!

Creativiteit en actie (cre-actie) doet muziek, spel en theater samensmelten tot iets moois. Een samen(be)leving met elkaar die plezier geeft.

 

Aldus is na jarenlange samenwerking van 2 zussen 2vallig ontstaan.
Als geograaf en psycholoog zijn wij geïnteresseerd in wereld en mens. Eigenlijk trachten we te doorgronden hoe wij ons bewegen over deze aardkloot en wat de menselijke aard daar zoal aankloot :).  Theater met openbarende kracht waar u aan deel kunt nemen. Doe enthousiast met ons mee en deel de 2vallige kijk.

 

Knuffel!

Merel en Jolien Bouwman