Co-incidentie, samenvallen, toevallen...  Het is de synchroniteit van gebeurtenissen die magisch is.

Toevalligheden kunnen ongeplande, verrassende en ook bepalende momenten in het leven zijn. 

2vallig laat creativiteit en actie (cre-actie) in het moment bestaan door altijd de verbinding te zoeken met de groep geïnspireerd door muziek, beweging en spel. Een samen(be)leving die energie geeft.

 

Aldus is na jarenlange samenwerking van 2 zussen 2vallig ontstaan.
Als geograaf en psycholoog zijn wij geïnteresseerd in wereld en mens. Eigenlijk trachten we te doorgronden hoe wij ons bewegen over deze aardkloot en wat de menselijke aard daar zoal aankloot:). Muziektheater
 en dans met openbarende kracht waar u aan deel kunt nemen. Doe enthousiast met ons mee en deel de 2vallige kijk.

 

Knuffel!

Merel en Jolien Bouwman